OFERTA DOT. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PWSZTE W JAROSŁAWIU

                                                           Jarosław, dnia 18.09.2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy/Kierownicy Podmiotów Leczniczych,

Pielęgniarki i Położne

Dyrekcja Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu uprzejmie informuje,
że w Instytucie Ochrony Zdrowia, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, w okresie od września do grudnia 2018 roku realizowane będą
następujące kursy specjalistyczne:

  1. Kompresjoterapia      – dla pielęgniarek,
  2. Żywienie      dojelitowe i pozajelitowe – dla pielęgniarek,
  3. Wywiad      i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych,
  4. Resuscytacja      krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych,
  5. Wykonanie      i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – dla pielęgniarek      i położnych.

Kursy te są częściowo dofinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpłatność uczestników za poszczególne kursy wynosi:  

  1. Kompresjoterapia      – dla pielęgniarek – 140 zł,
  2. Żywienie      dojelitowe i pozajelitowe – dla pielęgniarek – 90 zł,
  3. Wywiad      i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych – 220 zł,
  4. Resuscytacja      krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych – 200 zł,
  5. Wykonanie      i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – dla      pielęgniarek i położnych – 90 zł.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionych kursach prosimy o zarejestrowanie się w elektronicznym Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy rozpoczną się po zarejestrowaniu wymaganej liczby uczestników (30 osób).
            W razie jakichkolwiek pytań lub trudności ze złożeniem wniosku w SMK prosimy
o kontakt z Koordynatorem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych –
Panią dr n. med. Martą Jurkiewicz (nr tel. 607031084).  

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne do uczestnictwa w organizowanych kursach.  

                     Z wyrazami szacunku,

Dr Marta Cebulak

Dodatkowe informacje