Informacja na temat PIT 8C

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY INTERPRETACJI W SPRAWIE WYSTAWIANIA PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIT – 8C

 

 

Informuję, że w dniu 17 maja 2018r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w sprawie o nr 0114-KDIP3-3.4011.92.2018.I.AK interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzania i wystawienia informacji PIT-8C.

Z interpretacji wynika jednoznacznie, iż po stronie pielęgniarek i położnych nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C.

W konsekwencji Okręgowa Izba nie będzie wystawiać PIT–8C.

Przedmiotowa interpretacja otwiera możliwość indywidualnego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych przez tych członków Okręgowej Izby którzy otrzymali pomoc finansową.

Z uwagi na 5-letni okres przedawnienia /liczony od końca roku kalendarzowego/ wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty można objąć pomoc finansową otrzymaną po dniu 1 stycznia 2012r.

 

Przewodnicząca PORPiP z/s w Przeworsku

Elżbieta Lewandowska

 

 

Załącznik:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.  

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA