Konkurs dla położnych na realizatorów projektu

Szanowni Państwo,

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału w konkursie na realizatorów projektu „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl.

Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: www.czd.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.

Link konkursu:

http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1613:nr-sprawy-koczd0315&catid=105:konkursy-ofert-medyczne&Itemid=406

Z poważaniem,

Zakład Zdrowia Publicznego

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel.: 22 815 77 01

www.czd.pl

Dodatkowe informacje