Wybory samorządowe 2015

Rok 2015 jest rokiem wyborów do samorządu, w związku z tym w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec odbędą się wybory Delegatów na Zjazd VII kadencji Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Jesienią 2015 roku odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, a nowo wybrani Delegaci będą wybierać swoich przedstawicieli do organów izby  oraz Delegatów na Krajowy Zjazd VII kadencji.

W związku z tym Podkarpacka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku podjęła w dniu 28 stycznia 2015 roku uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd  Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

Informacja o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla danego rejonu wyborczego będzie przesłana do poszczególnych zakładów pracy co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego.

                                                                          Elżbieta Lewandowska

                                                                         Przewodnicząca PORPiP  

Dodatkowe informacje