Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku

W załączniku znajdują sie dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Numer rejestru

Nazwa organizatora

Dane teleadresowe

NIP

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Kursy

dokształcające

00001

Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza s. c.

ul. Schinzla 11

27-600 Sandomierz

tel. 15 8328787

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8641930085

- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

- ordynowanie leków i wypisywanie leków dla pielęgniarek i położnych

- rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

- opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

-wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

00002

Ośrodek Kształcenia MEDRES

Bieniek Ryszard

ul. Wieniawskiego 64H

35-603 Rzeszów

tel. 694083793

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8131469167

- pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych

- pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

- podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- leczenie ran dla pielęgniarek

- wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

- monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

-pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

 - Szczepienia ochronne dla pielęgniarekSzczepienia ochronne dla pielęgniarek

-Szczepienia ochronne dla położnych

-Leczenie ran dla położnych

00003

Interrete Sp. z o. o.

ul. Leszczyńskiego4

50-078 Wrocław

tel. 71 7071299

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8952018419

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

00004 

Talmed s. c.

Ewa Talik,

Tomasz Kozera

ul. Grażyńskiego 12

43-300 Bielsko Biała

tel. 334963866

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6521701820

- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

00005

Klinika FFX – Grażyna Maria Nowak

ul. Gagarina 30/7

00-754 Warszawa

tel. 22 841 31 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6461959258

- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

 

 

 

 

uchwały 26.09.2017r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 26.09.2017r.

-Uchwała Nr 287/VII/2017 w sprawie dofinansowania przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych wykonania relikwiarza Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

-Uchwała Nr 288/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 289/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 290/VII/2017 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 291/VII/2017 w sprawie przeniesienia środków w budżecie Izby na rok 2017.

-Uchwała Nr 292/VII/2017 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 293-294/VII/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 295/VII/2017 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 296/VII/2017 w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 297-299/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP                           z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 300/VII/2017 w sprawie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwały Nr 301-303/VII/2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 304/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwały Nr 305/VII/2017 w sprawie wpisu w rejestrze pielęgniarek i położnych – wznowienie wykonywania zawodu pielęgniarki.

-Uchwała Nr 306-310/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 311/VII/2017 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia.

-Uchwała Nr 312/VII/2017 w sprawie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu na okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

UCHWAŁY 12.2017R.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.12.2017r.

-Uchwała Nr 313-314/VII/2017 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 315/VII/2017 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 316/VII/2017 w sprawie przeniesienia środków w budżecie Izby na rok 2017.

-Uchwała Nr 317/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 318/VII/2017 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 319/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 320/VII/2017 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego.

-Uchwała Nr 321/VII/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – ubezpieczenia mienia Izby.

-Uchwała Nr 322/VII/2017 w sprawie prenumeraty czasopism.

-Uchwała Nr 323/VII/2017 w sprawie zakupu elektrycznego ogrzewacza wody.

-Uchwała Nr 324/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 325/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 326-329/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 330/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 331-338/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 339/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 340/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu położnej na czas określony.

-Uchwała Nr 341/VII/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

-Uchwała Nr 342/VII/2017 w sprawie udziału członków samorządu w spotkaniu położnych w Warszawie.

uchwały 06.2017r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 27.06.2017r.

-Uchwała Nr 276/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP.

-Uchwała Nr 277/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 278/VII/2017 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych.

-Uchwała Nr 279/VII/2017 w sprawie zaprzestania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 280/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 281/VII/2017 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 282/VII/2017 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 283/VII/2017 w sprawie wyboru kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie na kadencję 2018-2023.

-Uchwała Nr 284/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 285-286/VII/2017 w sprawie odmowy udzielenia zapomogi bezzwrotnej.

Dodatkowe informacje