Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku informuje, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ul. Krakowska 11 37-200 Przeworsk

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pisemnie lub telefonicznie – tel 16/ 648 81 00 lub email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  3. Pani /Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji i innych przepisach prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  9. W Podkarpackiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57, bądź mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku

W załączniku znajdują sie dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Numer rejestru

Nazwa organizatora

Dane teleadresowe

NIP

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Kursy

dokształcające

00001

Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza s. c.

ul. Schinzla 11

27-600 Sandomierz

tel. 15 8328787

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8641930085

- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

- ordynowanie leków i wypisywanie leków dla pielęgniarek i położnych

- rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

- opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

-wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

00002

Ośrodek Kształcenia MEDRES

Bieniek Ryszard

ul. Wieniawskiego 64H

35-603 Rzeszów

tel. 694083793

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8131469167

- pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych

- pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

- podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- leczenie ran dla pielęgniarek

- wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

- monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

-pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

 - Szczepienia ochronne dla pielęgniarekSzczepienia ochronne dla pielęgniarek

-Szczepienia ochronne dla położnych

-Leczenie ran dla położnych

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

00003

Interrete Sp. z o. o.

ul. Leszczyńskiego4

50-078 Wrocław

tel. 71 7071299

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8952018419

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

00004 

Talmed s. c.

Ewa Talik,

Tomasz Kozera

ul. Grażyńskiego 12

43-300 Bielsko Biała

tel. 334963866

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6521701820

- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

00005

Klinika FFX – Grażyna Maria Nowak

ul. Gagarina 30/7

00-754 Warszawa

tel. 22 841 31 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6461959258

- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 -Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

0006

 Procogita Szkolenia Joanna Rydz

 

ul. Białowieska 80/9

54-234 Wrocław

tel. 731 853 711

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 5010056269

 

 -pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

 Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

 

 

     

 

     

 

 

UCHWAŁY 12.2017R.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.12.2017r.

-Uchwała Nr 313-314/VII/2017 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 315/VII/2017 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 316/VII/2017 w sprawie przeniesienia środków w budżecie Izby na rok 2017.

-Uchwała Nr 317/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 318/VII/2017 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 319/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 320/VII/2017 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego.

-Uchwała Nr 321/VII/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – ubezpieczenia mienia Izby.

-Uchwała Nr 322/VII/2017 w sprawie prenumeraty czasopism.

-Uchwała Nr 323/VII/2017 w sprawie zakupu elektrycznego ogrzewacza wody.

-Uchwała Nr 324/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 325/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 326-329/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 330/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 331-338/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 339/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 340/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu położnej na czas określony.

-Uchwała Nr 341/VII/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

-Uchwała Nr 342/VII/2017 w sprawie udziału członków samorządu w spotkaniu położnych w Warszawie.

Dodatkowe informacje