ROK 2020 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ROK 2020 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Poniżej zamieszczamy linki do filmu z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

 https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

Uchwały PORPiP z dnia 21.11.2019r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 21.11.2019r.

-Uchwała Nr 557/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 558/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej  i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 559/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 560-562/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 563-564/VII/2019 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 565/VII/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 566/VII/2019 w sprawie powołania przedstawicieli PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Neonatologicznego SP ZOZ w Przeworsku.

-Uchwała Nr 567-569/VII/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 570/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 571/VII/2019 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 572-574/VII/2019 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 575/VII/2019 w sprawie zakupu kalendarzy i kartek świątecznych.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku informuje, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ul. Krakowska 11 37-200 Przeworsk

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pisemnie lub telefonicznie – tel 16/ 648 81 00 lub email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  3. Pani /Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji i innych przepisach prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  9. W Podkarpackiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57, bądź mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

WYBORY NA VIII KADENCJĘ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WYBORY NA VIII KADENCJĘ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Z uwagi na sytuację narastania zagrożenia epidemicznego w kraju spowodowaną koronawirusem oraz podjęciem przez NRPiP w dniu 11 marca 2020r. Uchwały Nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego informujemy, że zaplanowany na dzień 20 marca 2020r. XXXV okręgowy zjazd sprawozdawczo – wyborczy delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek zostaje odwołany. Prosimy o zachowanie otrzymanych materiałów zjazdowych.

Regulamin wyborów do organów Izb

Regulamin działania OKW

Wykaz rejonów wyborczych

Terminy wyborów

Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku

W załączniku znajdują sie dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Dane z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzonego

przez PORPiP z/s w Przeworsku

 

Numer rejestru

Nazwa organizatora

Dane teleadresowe

NIP

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

Kursy

dokształcające

00001

Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza s. c.

ul. Schinzla 11

27-600 Sandomierz

tel. 15 8328787

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8641930085

- pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

- ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

- rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

- opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

-wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

00002

Ośrodek Kształcenia MEDRES

Bieniek Ryszard

ul. Wieniawskiego 64H

35-603 Rzeszów

tel. 694083793

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8131469167

- pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych

- pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

- terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

- podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- leczenie ran dla pielęgniarek

- wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

- monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

-pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

 - Szczepienia ochronne dla pielęgniarekSzczepienia ochronne dla pielęgniarek

-Szczepienia ochronne dla położnych

-Leczenie ran dla położnych

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I”

 

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II”

 

00003

Interrete Sp. z o. o.

ul. Leszczyńskiego4

50-078 Wrocław

tel. 71 7071299

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8952018419

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek

wykreślono dnia

09.03.2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 588/VII/2020 PORPiP z dnia 09.03.2020r

- pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniaek 

- wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

- wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

00004 

Talmed s. c.

Ewa Talik,

Tomasz Kozera

ul. Grażyńskiego 12

43-300 Bielsko Biała

tel. 334963866

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6521701820

- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

00005

Klinika FFX – Grażyna Maria Nowak

ul. Gagarina 30/7

00-754 Warszawa

tel. 22 841 31 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6461959258

- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 -Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

0006

 Procogita Szkolenia Joanna Rydz

 

ul. Białowieska 80/9

54-234 Wrocław

tel. 731 853 711

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 5010056269

 

 -pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

 Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

 

 „Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”

 0007

 Fundacja Pretium    z siedzibą we Wrocławiu

 ul. Żeromskiego 62/2

50-312 Wrocław

tel. 508 024 141

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 8971811633    

wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 

 - resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

  długoterminowe dostępów naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych dla pielęgniarek i położnych

 

     

 

 

Dodatkowe informacje